Pages

16/01/2013

Column:

Column రాయాలా వద్దా? కాలం రాయడానికి నేను గొల్లపూడి మారుతీ రావునో, శ్రీ రమణనో, పురాణం సీతనో కాదు. (నాకు తెలిసిన కాలమిస్ట్ లు వీరే). పొతే కాలం రాయాలంటే న్యూసు రోజు చదవాలి, దాన్ని విశ్లేషించే అనుభవమో, పరిణితో, education ఓ ఉండాలి. మనకి అవన్నీ లేవు. కాని "ఇత్యేషా మనీషా మమ" అనేది ప్రతి వారికీ ఉంటుంది. పైగా నాకు "Rem acu tetigisti" *  అని ఒక కాలం రాయాలని నాకు 2007 లోనే అనిపించింది. కాబట్టి ఇన్ని రోజులకి ఇది మొదలుపెడుతున్నా. దీనికి కాలం కి పోలికలు రెండు 1.Periodicity 2.Written by the same author. అంతే. ఇక పొతే నాకు ఏ విషయం గురించి ప్రస్తావించాలి అనిపిస్తే దాని గురించి ప్రస్తావిస్తాను.

ఇవాళ్టి విషయం:

O.Henry రాసిన The Skylight room

O.Henry గా పేరు పొందిన William Sydney Porter గొప్ప కథకుడిగా పేరు తెచ్చుకున్న American. కథలో చలాకీతనం, హాస్యం, చివరన "twist", ఈతని కథల్లో పట్టుకోదగ్గ, చెప్పుకోదగ్గ విశేషాలలో ముఖ్యమైనవి.

డాక్టరో, డెంటిస్ట్ ఓ ఉండతగిన, మొదటి అంతస్తునీ, 8 డాలర్లు అద్దె ఉన్న రెండో అంతస్తునీ, చూసి నా బడ్జెట్ ఇంతకన్నా (చాలా) తక్కువ అనే వారిని చులకన గా చూసే Mrs. Parker, 3వ అంతస్తు లో ఉన్న(అద్దె సరిగ్గా కట్టని) నాటక రచయితని బెదరగొట్టడానికి అదీ చూబించి, అదీ తీసుకోలేను అంటే, "Clara" అని పనమ్మాయిని అరిచి (పిలిచి) 4వ అంతస్తులోని Skylight room చూబించమని చెబుతుంది. చుట్టూ store rooms ఉన్న చిన్న కొట్టం లాంటి గదిలో, ఆకాశాన్ని చూపే ఒకే ఒక కిటికీ. O.Henry మాటల్లో Through the glass of the little skylight you see a square of blue infinity.

ఇలాగే ఆ రూముని అద్దెకు తీసుకున్న Miss Leeson, the funniest and jolliest ever అని ఆ ఇంట్లో ఉండే అందరి మగవాళ్ళ చేతా పొగడబడిన Miss Leeson ఆఫీసులకి వెళ్లి, చేతి రాత లో ఉన్న నోట్స్ తీసుకువచ్చి, వాటిని టైపు చేసి పెట్టే freelance typist.ఎన్నో ఊహలు, ఆశలు నింపుకున్న ఆమెకు skylight లోంచి రోజు కనబడే నక్షత్రమే తోడు. మిత్రుడు. దానికి Billy Jackson అని పేరు పెట్టుకుని, ఒక ఆప్తుడ్ని పిలుచుకున్నట్టు ఆప్యాయంగా పిలుచుకుంటుంది, ఆ నక్షత్రం ఏ constellation లోది , దాని పేరేమిటి అనేవి తెలియకపోయినా.

ఇదిలా ఉండగా, కొన్ని రోజులుగా పనిలేక తద్వారా ఆహారం లేక పక్క మీద వాలిపోయిన Miss Leeson, Billy Jackson ని చూసి ఒక flying kiss ఇచ్చి, నాకు ఎన్నో లక్షల మైళ్ళ దూరంలో ఉన్నా, నాకు ఎప్పుడూ కనబడుతూ నాకు వెలుగుని పంచావు.Bye Billy Jackson అంటూ కుప్ప కూలిపోయింది.

మర్నాడు, పది గంటలయినా తలుపు తీయలేదని కంగారుపడిన Clara, చాలా రకాలుగా Miss Leeson ని revive చెయ్యటానికి ప్రయత్నించి, చివరికి ambulance ని పిలిచింది. డాక్టర్ హడావిడి గా పరిగెత్తుకొచ్చి, Miss Leeson ని ఎత్తుకుని గబగబా తీసుకెళ్ళాడు.

తరువాత ఏమయ్యింది? మర్నాడు పేపర్లో  starvation వల్ల సొమ్మసిల్లిన అమ్మాయి కోలుకుంటుంది అని ambulance physician ""Dr. William Jackson"" తెలిపారు అనే వార్త వచ్చింది.

@@@@@

ఆశ అనేది ఎంత చిన్నదైనా, ఎంత సిల్లీ గా కనిపించినా, లాజిక్ కి ఎంత మాత్రమూ అందనిదైనా , ఆ ఆశ చాలా ఆశ్చర్యంగా, ఆత్మీయం గా, మనిషిని రక్షిస్తుంది - మనం ఊహించలేనంత miraculous గా. ఇదీ ఈ కథకు premise. ఇంచుమించుగా ఇదే మూల సూత్రం తీసుకుని O.Henry రాసిన ఇంకో కథ The Last Leaf.

The Skylight room

The Last Leaf

1 comment:

  1. The Story has effectively thrown light on the light of 'Aasa'. And hence the title "The Skylight Room" seems very appropriate and well thought of.

    This is one Jem of a Story by O.Henry.

    ReplyDelete